კინოდარბაზი


ხანდაზმულთა ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება ან ტელევიზორი არა აქვს სახლში. კინდორაბაზში მათ შეუძლიათ თვალყური ადევნონ ყოველდღიურ პროცესებს, აგრეთვე დაესწრონ სპეციალურ სეანსებს, სადაც ფილმები და გასართობი პროგრამები მათი სურვილითაა შერჩეული. ითვალისწინება 3D ფილმებისა და გადაცემების ჩვენება. გაიხსნა 2017 წლის ბოლოს და დაახლოებით 1000 ადამიანა მიიღო მომსახურება. 2019 წლის მომსახურების რიცხვმა 4738 შეადგინა.