მოსკოვის გამზირი

 

2013-1015 წლებში საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსა და მერიასთან ერთად „კათარზისი“ ჩართული იყო უსახლკაროთა დახმარების პროექტში, რომლის ფარგლებში ქ. თბილისში, მოსკოვის პროსპექტის მიმდებარედ სპეციალურად მოწყობილ დროებით თავშესაფარში (კარვებში) უზრუნველყოფდა 24 საათიან ადმინისტრაციულ კონტროლს, ორჯერად კვებას, საყოფაცხოვრებო და პირადი ჰიგიენის ნივთებით, აგრეთვე, მეორადი სამოსით დახმარებას და სანიტარულ მომსახურებას.